รายงานการอบรม

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เรื่อง Google Apps for Education

  • วันที่อบรม 27 ธันวาคม 2557
  • จำนวนผู้เข้าอบรม 69 คน

ผลการอบรม