กิจกรรมของเรา
พิธีมอบประกาศนียบัตร

ประจำปีการศึกษา 2561

GEOPARK CAMP

27-29 มีนาคม 2562

ผอ.บันเเทิง ทรงประโคน

บวงสรวงย่าโม่

แนวทางการลดขยะในสถานศึกษา

กิจกรรมอำลา2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

กีฬาภายในคร.พ.61

ทัศนศึกษาอยุธยา61

Korat School

กิจกรรมตรุษจีน61

EIS CAMP 2018

15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไร่กุสุมา มวกเหล็ก

เลือกตั้ง 2562

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 2562

สแกนบัตร

ระบบสแกนบัตรเข้าเรียน

RC ระดับเขต

RC ระดับภาค

RC ระดับเขต

กิจกรรมเลิกบุหรี่

EIS CAMP 2014#1

13-14 มกราคม 2557 เขาใหญ่

EIS CAMP 2014#2

13-14 มกราคม 2557 เขาใหญ่