NEWS

ประกาศ ปรับวิธีเรียน 28 มิ.ย.64

โพสต์27 มิ.ย. 2564 02:40โดยSawan Duangmanee


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

โพสต์31 พ.ค. 2564 06:04โดยSawan Duangmanee   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2564 00:10 โดย admin KRP ]โรงเรียนโคราชพิทยาคมผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus

โพสต์26 พ.ค. 2564 03:30โดยadmin KRP   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2564 23:28 โดย Sawan Duangmanee ]

รงเรียนโคราชพิทยาคมผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus  (TSC) ของกรมอนามัย

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์9 เม.ย. 2564 21:24โดยSawan Duangmanee   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2564 01:10 ]หรือคลิกสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้หมายเหตุ
1. หากท่านสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วให้พิมพ์ไปสมัครติดภาพถ่ายและแนบเอกสารตามที่ระบุ ยื่นสมัครได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนโคราชพิทยาคม
ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 หรือ
2. หากท่านต้องการสมัครเรียนด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

รับมอบทุนอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็นจากโครงการสายฝน สานฝัน

โพสต์8 มี.ค. 2564 18:56โดยadmin KRP

 โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยผู้อำนวยการบันเทิง ทรงประโคนและคุณครูสุมิตรา หาญยิ่งพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน รับมอบทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท จากโครงการ "สายฝน สานฝัน" ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

รับมอบ Notebook จำนวน 3 เครื่อง จากบริษัท คิวบ์ ซอฟท์เทค จำกัด โดยคุณพิมพ์รัตน์ อำนวยพรสถิตย์

โพสต์8 มี.ค. 2564 18:43โดยadmin KRP

โรงเรียนโคราชพิทยาคมขอขอบพระคุณพิมพ์รัตน์ อำนวยพรสถิตย์ บริษัท คิวบ์ ซอฟท์เทค จำนวนที่ได้บริจาคคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง เพื่อมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป 

การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์7 ม.ค. 2564 03:58โดยSawan Duangmanee   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 04:03 ]

โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองนักเรียนเฝ้าติดตามเป็นระยะ สำรวจความพร้อมของนักเรียน เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน และกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
  

   
     

   
      
   
  
  


จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

โพสต์4 ม.ค. 2564 20:42โดยSawan Duangmanee

นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดถนนหน้าโรงเรียน

กิจกรรมอำลาสถาบัน

โพสต์2 มี.ค. 2563 01:55โดยadmin KRPเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมวันนี้ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ พิธีกลัดดอกไม้และผูกข้อมือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 และการมอบของขวัญและของที่ระลึกในกลุ่มรุ่นพี่และรุ่นน้องแสดงถึงความรักและสามัคคีระหว่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง

1-10 of 13