ติดต่อเรา (ContactUs)

โรงเรียนโคราชพิทยาคม (Koratpittayakom School)
ที่อยู่ 234 ถนน มิตรภาพ ซอย 8
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ 044-213398
โทรสาร 044-213397
Email : sawan@korat.ac.th

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>แผนที่ Google Maps<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Comments