แนวทางดำเนินการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
https://sites.google.com/korat.ac.th/krpscience/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Ey9VV19euMxpFa_bMdV1y5iUHn4jHUkhZ39S9UZJH_qWzg/viewform
https://forms.gle/rD3qKdbgCcArZZkG9
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »