http://www.mattayom31.go.th/home/activity/chaofah
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/itareport
https://sites.google.com/korat.ac.th/onlineclasses
https://forms.gle/kiCx5exVmkjFJVPV6https://forms.gle/qYz4orCfNp5uJ9dq6
สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/dlt

ภาพกิจกรรม

 • พิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า โรงเรียนโคราชพิทยาคมได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศิลประสิทธิ์ ทับทิมธงไชย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าจำนวน 30 ทุน ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2563 23:48 โดย admin KRP
 • กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 2563
  ส่ง 17 พ.ย. 2563 22:38 โดย admin KRP
 • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการบันเทิง ทรงประโคน ซึ่งเป็นกิจกรรมท ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2563 00:16 โดย admin KRP
 • พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11 สิหาคม 2563 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายบันเท ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 02:18 โดย admin KRP
 • รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งประกอบด้วย ผอ.อรทัย พยัคฆ์มะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนท ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2563 07:06 โดย admin KRP
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมอำลาสถาบัน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศ ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2563 01:55 โดย admin KRP
 • กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SDGs โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยคุณครูอาทิติยาภา พลแก้วได้นำนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) ทั้งหมด ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2563 01:22 โดย admin KRP
 • ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS โรงเรียนโคราชพิทยาคมได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมให้นักเร ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2563 01:31 โดย admin KRP
 • ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคราชพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำใบสม ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2563 00:21 โดย admin KRP
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเง ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2563 00:28 โดย admin KRP
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/ahttp://159.192.132.106/spm31
https://sites.google.com/suratham.ac.th/onlinetesting

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนโคราชพิทยาคม

                         
             

             
 
  w       
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/home/Untitled-2.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/home/smart.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/home/onlinetest.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/home/smartarea.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/tutor-ch/home/download.pnghttps://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/home/SoBgZu8exhy20150815215930.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/home/JZibuks0wBn20150815215824.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/home/44gwOWyc1Gf20150815215708.gif?attredirects=0https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/home/sarary.png?attredirects=0


https://drive.google.com/file/d/1Fj-sepKG783Mv6QPvcaR8JW0fiVrZN6Z/preview
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/corruptioncomplaint
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น