Home

การสร้างภาพเคลื่อนไหว ง 30206
ภาระ/ชิ้นงาน
 1. ภาพผลไม้ 1 ผล 
  • มีใบ 2 ใบ
  • ก้าน 1 ก้าน
  • รูหนอนเจาะ
  • เงา
  • ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้สร้าง
 2. วาดภาพจากภาพต้นแบบ
 3. ภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by frame
 4. ภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape
 5. ภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion
 6. การ์ตูน 3 ช่องจบ
 7. การ์ตูนเรื่องสั้น