GMR

De G(emeenschappelijke) M(edezeggenschaps) R(aad) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van Kopwerk. De GMR bestaat uit 8 leden (4 personeelsgeleding / 4 oudergeleding). De leden worden gekozen uit clusters van scholen op de manier zoals gesteld in artikel 4 van het GMR-reglement. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van voorgenomen beleid van het Bestuur van Kopwerk. In het GMR-reglement is geregeld over welke onderwerpen advies of instemming wordt gevraagd. De GMR in de huidige samenstelling bestaat sinds 13 oktober 2004.

Meer weten? Mail naar het GMR-secretariaat: gmr@kopwerk.nl


Bezetting GMR

Cluster1 (Den Helder e.0.)
 
Leerkracht:Anja van Velthuisen (Voorzitter) 

Oudergeleding: Dhr. Marcel Smits' Schouten (Schoter Duijn)
 
Cluster 2 (Schagen e.o.)
Leerkracht: Ingeborg de Bruin (Penningmeester)

Oudergeleding: Mevr. Anneke Rezelman (Verrekijker)
 
Cluster 3 (Wieringermeer e.o.)
Leerkracht: Truus de Groot-Roukema (Secretaris)

Oudergeleding: Ronald van der Meer (lid)

 

 
Cluster 4 (Enkhuizen e.o.)
Leerkracht: Anneke Sijtsma (lid)

Oudergeleding: Dick Tillema
car.dien@quicknet.nl

Indeling clusters:

Cluster 1:( Den Helder e.o.) Schoter Duijn, Eben Haëzer, Julianaschool, De Fontein Den Helder, De Fontein Texel, de Verrekijker Den Helder, De Akker; 

Cluster 2: (Schagen e.o.) De Wegwijzer Schagen, De Ark, De Regenboog Anna Paulowna, De Rank, De Verrekijker Julianadorp, De Regenboog Stroet;

Cluster 3: (Wieringermeer e.o.) De Wegwijzer Middenmeer, De Zaaier, Het Creiler Woud, Het Baken, De Branding;

Cluster 4: (Enkhuizen e.o.) A.Kuyperschool, Idenburgschool, De Wegwijzer Opperdoes, Het Koggeschip, De Voorhof/de Veste, Gideonschool Bovenkarspel

Kopwerknieuws

  • Duurzame tips voor onze nieuwe school ........... De Ark Schagen Op uitnodiging van de kinderen van Kopwerkbasisschool De Ark uit Schagen waren wij aanwezig bij de afsluiting van het project 'Duurzaamheid' waarbij de kinderen ook nagedacht hebben over een nieuw ...
    Geplaatst 19 feb. 2015 07:47 door Kopwerk Den Helder
  • Eben Haëzer, de kr8 van samen! ‘Eén voor één, steen voor steenMuren, deuren en ramenEén voor één, steen voor steenNiet alleen, maar …….Samen vormen zij een huisSamen, muren, deuren en ramenSamen ...
    Geplaatst 19 feb. 2015 00:39 door Kopwerk Den Helder
  • Voorleeskampioene Regenboog Stroet Hoera! Joska is voorleeskampioen van de regio Schagen en omstreken! Op 14 februari 2015 heeft Joska PCB de Regenboog in Stroet vertegenwoordigd tijdens de tweede ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd ...
    Geplaatst 16 feb. 2015 00:32 door Kopwerk Den Helder
Berichten 1 - 3 van 341 worden weergegeven. Meer bekijken »