Leerlingzorg

In het menu hiernaast vindt u meer informatie over onze leerlingzorg.

De interne begeleiders coördineren de extra begeleiding en ondersteunen de collega's waar nodig. Voor de groepen 1-3 is dit juf J.C.J. van Belzen en voor de groepen 4 - 8 is dit meester J.H. Schipper. 

Onze coördinator sociale veiligheid is meester A.M. bij de Vaate. Alle zaken met betrekking tot de sociale veiligheid worden door hem aangestuurd en begeleid. Zowel leerkrachten als ouders kunnen bij hem terecht met vragen of opmerkingen op dat gebied.