De Koningin Julianaschool is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag.

In ons werk en in de omgang met elkaar willen wij ons laten gezeggen door de Bijbel en de gereformeerde belijdenis.

Met deze basis als vertrekpunt willen wij de kinderen het grote gebod voorhouden, namelijk God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Uit de grondslag afgeleide waarden en normen willen we aan hen overdragen. 

Het doel van onze school formuleren we als volgt:
    Het kind te vormen tot een zelfstandige persoonlijkheid, 
    die zich van God afhankelijk weet en Hem dient.

Als motto hanteren wij:
    KWALITEIT VANUIT DE KERN

Onze school wordt bezocht door zo'n 380 leerlingen uit 's-Gravenpolder en omgeving. 
Het is voor ons erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag er zijn, met zijn of haar mogelijkheden. Met behulp van gedifferentieerd onderwijs en een goede leerlingenzorg willen we ieder kind dát geven waarop het recht heeft. Ook de computer speelt hierin een rol.