"Esadazu, eta ahaztuko dut. Erakutsi, eta gogoratuko dut. Eginarazi, eta ulertuko dut." 
Atsotitz txinatarra
Ez dago metodologia bakarra
  • Metodologiak gure eta ikaskuntzaren zerbitzura dauden erremintak dira.
  • Helburuak (ikaslearena, irakaslearena…) metodologiaren aukeraren aurretikoak dira.
  • Metodo guztien egokitasuna (“ahalmena”) ez da berdina egin beharreko lan (eduki, ikasgai…) ezberdinentzat.
  • Koherenteak, sistematikoak, arrazionalak … izan behar gara, baina hortik aurrera gure buruari ezartzen dizkiogun mugak/baldintzak besterik ez daude.
  • Metodologiek pentsamendu didaktiko-sozialari erantzuten diote, hezkuntza “ulertzeko” moduari.
Aniztasun metodologikoa – Potentzialtasun / Ahalmen didaktikoa – Egokitzapena

METODOLOGIA AKTIBO AUKERAK
Analisiak, Kasuak, Simulazioak, Indagazioak, 
Ikerketak,  Proiektuak, Arazoak, Erronkak ...