Koldo Mitxelena Bidaiak-Viajes


IES KOLDO MITXELENA BHI


Gure institutuan, ikasleekin egun baterako irteera asko egiten ditugu, kurrukulumarekin lotuta doazenak. Baino hauetaz gain, gauren bat kanpoan pasatzea suposatzen duten beste bidai batzuk ere egiten dira. Site honetan, bidai hauei buruzko informazioa topatuko duzu.
Elkarbizitzaren kontrako jarrerak dituzten ikasleak, irteera mota hauetatik kanpo gera daitezke irakaslegoak eta zuzendarita taldeak hala erabakitzen badu
En nuestro instituto, hacemos muchas salidas para trabajar el curriculum pero además de esto, hacemos varios viajes que implican pasar varias noches fuera. En este Site encontrarás la información relacionada con estos viajes.
Los alumnos con comportamientos en contra de la convivencia pueden quedar fuera de estos viajes si así lo decide la dirección del centro y el claustro de profesores.