โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 จัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม.

โพสต์12 ก.ย. 2560 05:11โดยนายสุภัทรชัย กระสินหอม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 20:13 ]
     
โรงเรียนวัดเตาปูน  ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  ให้นำผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ในงาน
นิทรรศการฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียน  ครั้งที่  ๑  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ระดับเขตตรวจราชการ  (เขตตรวจราชการส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร  และเขตตรวจราชการที่  ๑)  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร  นำโดยท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน และครูผู้รับผิดชอบในการนำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ นายสุภัทรชัย กระสินหอม พร้อมด้วยนักเรียนจำนวน 2 คน และคณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน จำนวน 6 คน...เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2..คับ...(
https://sites.google.com/a/wattaopoon.ac.th/moralschool_sri2/rongreiyn-thi-khea-rwm-khorngkar-rongreiyn-khunthrrm-sphth/xaphex-kaengkhxy/rongreiyn-wad-teapun/rongreiynwadteapuncadnithrrskarrongreiynkhunthrrmsphth)..คับ