กิจกรรมภาคกลางภาคตะวันออก

โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 จัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม.

โพสต์12 ก.ย. 2560 05:11โดยนายสุภัทรชัย กระสินหอม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 20:13 ]

     
โรงเรียนวัดเตาปูน  ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  ให้นำผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ในงาน
นิทรรศการฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียน  ครั้งที่  ๑  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ระดับเขตตรวจราชการ  (เขตตรวจราชการส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร  และเขตตรวจราชการที่  ๑)  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร  นำโดยท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน และครูผู้รับผิดชอบในการนำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ นายสุภัทรชัย กระสินหอม พร้อมด้วยนักเรียนจำนวน 2 คน และคณะครูโรงเรียนวัดเตาปูน จำนวน 6 คน...เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2..คับ...(
https://sites.google.com/a/wattaopoon.ac.th/moralschool_sri2/rongreiyn-thi-khea-rwm-khorngkar-rongreiyn-khunthrrm-sphth/xaphex-kaengkhxy/rongreiyn-wad-teapun/rongreiynwadteapuncadnithrrskarrongreiynkhunthrrmsphth)..คับ


สพป.สระบุรี 2 จัดอบรมการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่คุณครู

โพสต์27 ส.ค. 2560 18:29โดยนายสุภัทรชัย กระสินหอม   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 18:42 ]

     
สพป.สระบุรี 2 จัดอบรมการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่คุณครูผู้ดูแลหน้าเว็บของแต่ละโรงเรียน จำนวน 107 โรงเรียน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการอัพโหลดข่าวและกิจกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สู่สังคมภายนอกต่อไป โดยมีนายสุภัทรชัย กระสินหอม ครูโรงเรียนวัดเตาปูน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้ทำการสร้างเว็บไซต์สำหรับใช้ในการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เชิญชมภาพกิจกรรมการอบรมได้ ที่เว็บไซต์ http://moralschool-sri2.wattaopoon.ac.th/ ครับ....
โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนรู้ และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4

โพสต์16 ส.ค. 2560 09:01โดยนายพัลลภ จันทร์ลอย   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 09:10 ]

16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองยาว ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 
โดยการนำของ นายวัฒนา เปลี่ยนราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 และคณะ รวมจำนวน 20  คน เข้าศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวคิด "หนองยาว Model"  โดยครูเพ็ญศรี  แสงจันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว ร่วมกับคณะครูให้การต้อนรับ  ดร.ปพนวัจน์ บรรยายสรุป  ครูอภิณญา เทพนานนท์ อธิบายโครงงานระดับโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 นำเสนอตัวอย่างโครงงานระดับชั้นเรียน จากนั้นคณะศึกษาดูงาน ได้ศึกษาดูงานโครงงานระดับชั้นเรียนของแต่ละห้อง

ช่วงบ่าย โดยการนำของ นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว พร้อมด้วย ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค ครูไกรสร ภูฆัง  และนักเรียนแกนนำ เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 

ที่มาภาพ/ข่าวกิจกรรม : ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว

โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ..จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา..

โพสต์16 ส.ค. 2560 08:56โดยนายพัลลภ จันทร์ลอย   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 08:57 ]

14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา เพื่อตอกย้ำความสำคัญของนักเรียนแกนนำทบทวนบทบาทหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำดีด้วยกัน และสะท้อนคิดปัญหา สิ่งที่ทำอยู่ ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบของ “พุน้ำร้อน Model”

ที่มาภาพ/ข่าวกิจกรรม : นางวชิรา แสนโกศิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน

โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมกันคิดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมในระดับห้องเรียน

โพสต์16 ส.ค. 2560 08:51โดยนายพัลลภ จันทร์ลอย   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 08:52 ]

โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  ร่วมกันคิดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมในระดับห้องเรียน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จิรยธรรม และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน
ที่มาภาพ/ข่าวกิจกรรม : นายเมธาวัฒน์ นัยรัตนหิรัญ และนางสาวสมรักษ์ บรรจงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม

โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับโรงเรียน

โพสต์16 ส.ค. 2560 08:44โดยนายพัลลภ จันทร์ลอย   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 08:45 ]


โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 มีนักเรียนเข้าอบรม ตั้งแต่ป.4-ม.3 รวมจำนวน 60 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ เพื่อร่วมกันค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์

ที่มาภาพ/ข่าวกิจกรรม : นายสุรินทร์ เพ็งสวย ครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ

โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์12 ส.ค. 2560 10:15โดยนายพัลลภ จันทร์ลอย

โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
1.ประชุมวางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
2.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
3.จัดค่ายโรงเรียนคุณธรรม เพื่อหาสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
4.คณะครูและนักเรียนดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรม

ที่มาภาพ/ข่าวกิจกรรม : อัญชลี เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการคุณธรรม

โพสต์12 ส.ค. 2560 10:15โดยนายพัลลภ จันทร์ลอย

11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการคุณธรรม..ให้กับนักเรียนทุกคนที่มาภาพ/ข่าวกิจกรรม : นางประดับศิลป์  น้ำเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดการอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

โพสต์10 ส.ค. 2560 09:08โดยนายพัลลภ จันทร์ลอย   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 10:29 ]

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดการอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 โดยมี นายสุภาพ สุขเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีนักเรียนชั้น ป.5-6  เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 คน วัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำในการทำโครงงานคุณธรรมและเพื่อให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านกิจกรรมการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ที่มาภาพ/ข่าวกิจกรรม : เสาวลักษณ์ คำหอม ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย

กิจกรรมค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โพสต์10 ส.ค. 2560 09:04โดยนายพัลลภ จันทร์ลอย   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 10:33 ]

โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ให้นักเรียนใช้โครงงานคุณธรรมในการพัฒนาคุณธรรม สร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ในระดับห้องเรียน และให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีการแก้ไข พัฒนาไปสู่คูณธรรมอัตลักษณ์
ที่มาภาพ/ข่าวกิจกรรม : นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย

1-10 of 48