สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์14 ส.ค. 2560 20:31โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 19:51 โดย Moralschool Project ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
รุ่นที่ 1  วันที่ 2-3 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2  วันที่ 4-5 มิถุนายน 2560

Comments