กิจกรรมภาคเหนือ


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา


https://goo.gl/photos/HdFeui41WuxujcDt9

สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม

โพสต์16 ก.ค. 2561 22:54โดยนางวาริน นะธิน   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 22:54 ]

 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดเต่าทอง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านการจัดโครงงานพัฒนาจริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง

สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์16 ก.ค. 2561 22:49โดยนางวาริน นะธิน

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย โดยแบ่งการอบรมเป็น รุ่น รุ่นที่ ครูผู้สอนในอำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอคีรีมาศ และรุ่นที่ ครูผู้สอน ในอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอกงไกรลาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผ้สอนมีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ และให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายถึงคุณธรรม จริยธรรม คุณอัตลักษณ์ และแบ่งกลุ่มปฏิบัติจริงในการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และการพัฒนาโครงการคุณธรรมในการแก้ปัญหาของโรงเรียน เป็นการดำเนินการที่สืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ค่ายคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โพสต์18 ก.ย. 2560 02:20โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1จัดค่ายคุณธรรม นักเรียนจำนวน 100 คน ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์14 ส.ค. 2560 20:31โดยภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 19:51 โดย Moralschool Project ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
รุ่นที่ 1  วันที่ 2-3 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2  วันที่ 4-5 มิถุนายน 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพป.เชียงใหม่ เขต 6 วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560

โพสต์2 ส.ค. 2560 01:13โดยนายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 20:07 ]


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา

โพสต์24 มิ.ย. 2560 18:17โดยนายบุญวิก สาธรรม


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือจังหวัดพิจิตร

โพสต์22 มิ.ย. 2560 09:58โดยนายสมบูรณ์ อินทนิล   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 10:04 ]

 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานสมัชชา
คุณธรรมภาคเหนือ “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคุมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ.ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งจัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพิจิตรและภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ 8 จังหวัด ซึ่งได้แก่จังหวัด อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ และ อุทัยธานี โดยมีพลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน โดยในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบนโยบายด้านคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม ลานกิจกรรมวิถีธรรมสัมพันธ์ จาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมเหลียวหลังแลหน้าโมเดลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม การแสดงจินตลีลา เล่าเรื่องจังหวัดพิจิตร โดยเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม การปฐกถาพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง และการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม


สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา

โพสต์15 มิ.ย. 2560 21:44โดยนางวาริน นะธิน   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 21:44 ]

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง สร้างสรรค์คนดี” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษา ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จำนวน 134 แห่ง รวมทั้งสิ้น 517 คน

สพป.ลป.1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

โพสต์14 มิ.ย. 2560 01:40โดยนางสาวดวงนภา อินยะยศ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 01:51 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 
จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 20,21,27,28 พฤษภาคม 2560 จำนวน 131  โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน  จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมูลนิธิยุวเสถียรคุณ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


สพม. 38 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

โพสต์13 มิ.ย. 2560 20:21โดยpaeran wongtubtim   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 23:07 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 7 รุ่น ระหว่างวันที่ 3,4,8,9,11,13 พฤษภาคม และวันที่ 9 มิถุนายน 2560 จำนวน 25  โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูทกคนในโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อน โครงงานคุณธรรมทั้งโรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 865  คน

1-10 of 10