สพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โพสต์6 ส.ค. 2560 00:49โดยนายกฤษดา จำปามูล   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2560 00:55 ]
ในวันที่  1  สิงหาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้นำตัวแทนศึกษานิเทศก์,  บุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน  90  คน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยมี นายธณิต  ทองอาจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)