กิจกรรมภาคอิสานตอนล่าง


สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์11 ก.ย. 2560 02:56โดยDr.Somporn Supsawat   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 02:58 ]

นำโดย นายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูแกนนำ และนักเรียน โรงเรียนคุณธรรม สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ "โรงเรียนคุณธรรม" ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒สพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โพสต์6 ส.ค. 2560 00:49โดยนายกฤษดา จำปามูล   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2560 00:55 ]

ในวันที่  1  สิงหาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้นำตัวแทนศึกษานิเทศก์,  บุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน  90  คน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยมี นายธณิต  ทองอาจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


สพม.29 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

โพสต์30 ก.ค. 2560 07:36โดยธนา ธุศรีวรรณ   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 07:24 ]

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำโดย นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม (โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


       สพม.30 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โพสต์22 ก.ค. 2560 08:30โดยนางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2560 08:31 ]

ในวันที่  21  กรกฎาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้นำตัวแทนศึกษานิเทศก์,  บุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน  50  คน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยมี นายธณิต  ทองอาจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.นครราชสีมา เขต 2

โพสต์21 ก.ค. 2560 09:17โดยDr.Somporn Supsawat   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2560 09:18 ]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดอบรมยุวชนคนคุณธรรม รร.คุณธรรม สพฐ. โดยมีคณะครูและนักเรียน  ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวชนคนคุณธรรม สำหรับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการในการปลูกจิตสำนึกยุวชนคนคุณธรรม และขยายผลสู่นักเรียนด้วยกันสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ใน ณ วัดหนองหอยบุญประชา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาร.ร.บ้านกันผม สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับประเมินฯ

โพสต์8 ก.ค. 2560 05:31โดยDr.Somporn Supsawat   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2560 05:31 ]

29 มิถุนายน 2560 
รร.บ้านกันผม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 นำโดย นายวีรพัฒน์ อติโรจน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายชัชวาล ตุนาค ผอ.ร.ร.บ้านกันผม คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม นำโดย นายชูโชค ชะออน (สพป.นครราชสีมา 7 ประธานคณะกรรมการ) นายดนัย คำผุย (สพม. 33) นายชำนาญ ภคะวา (สพป.สุรินทร์ 1) นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ (สพป.สุรินทร์ 2) และนางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ (สพป.สุรินทร์ 3)


ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับประเมินฯ

โพสต์8 ก.ค. 2560 04:59โดยDr.Somporn Supsawat

29 มิถุนายน 2560 สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 นำโดย นายภพธนา ปิ่นนาค ผอ.ร.ร. โชคชัยพรหมบุตรบริหาร คณะครูและนักเรียน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม RT นำโดย นายชูโชค ชะออน (สพป.นครราชสีมา 7 ประธานคณะกรรมการ) นายดนัย คำผุย (สพม. 33) นายชำนาญ ภคะวา (สพป.สุรินทร์ 1 ) นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ (สพป.สุรินทร์ 2) และนางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ (สพป.สุรินทร์ 3) 

สพป.นครราชสีมา เขต 2 ศึกษาดูงาน ร.ร.บ้านหนองใหญ่

โพสต์8 ก.ค. 2560 03:46โดยDr.Somporn Supsawat

วันที่ 30 มิถุนายน 2560  นายนิติธร ทองภูบาล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา สพป.นม. 2 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้กระบวนการ และการใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานในการแก้ปัญหาผู้เรียน ขยายผลสู่ครูผู้ปฏิบัติ และการเป็นโรงเรียนคุณธรรมทุกโรงเรียน 


สพป.นครราชสีมา เขต 2 กิจกรรมนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 1

โพสต์8 ก.ค. 2560 03:28โดยDr.Somporn Supsawat   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2560 05:36 ]

1 - 30  มิถุนายน 2560  คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการจากศูนย์เครือข่ายโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2  ร่วมกันนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ครั้ง ที่ 1 จำนวน 74 โรงเรียน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนภายหลังรับการอบรม โดยใช้เครื่องมือนิเทศอาสาฯ

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์26 มิ.ย. 2560 19:39โดยนางสาวกชพร พันศิริ   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 19:40 ]

มื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2560 สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ได้นำศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรมที่ผ่านการอบรมมาแล้วไปศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดมุกดาหาร 
1-10 of 13