นำเสนอโครงงานคุณธรรม

โพสต์24 ส.ค. 2560 17:05โดยนายธวัชชัย ธรรมขันธ์
โรงเรียนบ้านแบง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำโครงงานคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

Comments