การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพม.๒๐ ที่โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.มุกดาหาร

โพสต์8 ส.ค. 2560 20:19โดยนางอรยา วุฒิพันธ์
คณะผู้บริหารและครูในสังกัด สพม.๒๐ จำนวน ๕๕ โรงเรียน  จำนวน ๑๕๔ คน  แบ่งเป็น
  ๑.ผู้แทนบริหารการศึกษา  จำนวน      ๑   คน
  ๒.ผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน    ๔๕   คน
  ๓.ครู                         จำนวน   ๑๐๗  คน
  ๔.บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน       ๑  คน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
Comments