หนังสือราชการ

 • การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2560 16:53 โดย moral school
 • สมัครเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้น ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการผลิตและเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการกระตุ้นและผลักดันให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดผลิตภาพยนตร ...
  ส่ง โดย moral school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ วันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้กำหนดการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดทำฐานข้อม ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 18:55 โดย moral school
 • ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 4 ภูมิภาค ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ศิศกุล) ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเร ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 17:05 โดย moral school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคเหนือ

 • สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560
  ส่ง 24 มิ.ย. 2560 18:17 โดย นายบุญวิก สาธรรม
 • สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือจังหวัดพิจิตร  วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2560 10:04 โดย นายสมบูรณ์ อินทนิล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคอิสานตอนบน

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคอิสานตอนล่าง

 • ค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต4 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในกิจกรรมต่างๆหลายกิจกรรมผ่านมา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จ ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2560 03:00 โดย ราตรี แทนคำ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพม.30 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบ ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 19:22 โดย นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคใต้

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »ปฏิทินกิจกรรมโครงการ

ข่าววงการศึกษา

ข่าว สพฐ.