หนังสือราชการ

 • พัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามพระราชดำริ         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 05:25 โดย moral school
 • ประกาศผล "ภาพยนตร์สั้น" สพฐ. ได้จัดดำเนินการกิจกรรมการผลิตภาพยนต์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด และนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาแสดงในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 04:08 โดย Moralschool Project
 • แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น สพฐ. ได้จัดทำแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด และนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาแสดงในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2560 20:41 โดย moral school
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 19:46 โดย moral school
 • การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2560 16:53 โดย moral school
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ วันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้กำหนดการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดทำฐานข้อม ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 18:55 โดย moral school
 • ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 4 ภูมิภาค ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ศิศกุล) ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเร ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 17:05 โดย moral school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคเหนือ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคอิสานตอนบน

 • นำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนบ้านแบง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำโครงงานคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 17:05 โดย นายธวัชชัย ธรรมขันธ์
 • การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพม.๒๐ ที่โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.มุกดาหาร คณะผู้บริหารและครูในสังกัด สพม.๒๐ จำนวน ๕๕ โรงเรียน  จำนวน ๑๕๔ คน  แบ่งเป็น  ๑.ผู้แทนบริหารการศึกษา  จำนวน      ๑   คน  ๒.ผู้บริหารสถานศ ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 20:19 โดย นางอรยา วุฒิพันธ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคอิสานตอนล่าง

 • สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม นำโดย นายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูแกนนำ ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 02:58 โดย Dr.Somporn Supsawat
 • สพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ในวันที่  1  สิงหาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้นำตัวแทนศึกษานิเทศก์,  บ ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2560 00:55 โดย นายกฤษดา จำปามูล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคใต้

 • การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ - ถวิลประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้รับการนิเทศต ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 01:28 โดย นางสาวจุฑารัตน์ เสนแก้ว
 • โครงการเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรม สพป. ยะลา เขต 2 วันนี้ (19 กรกฎาคม 2560) นายพันธ์เทพ สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 22:25 โดย นายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร


ปฏิทินกิจกรรมโครงการ

ข่าววงการศึกษา

ข่าว สพฐ.