อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

โพสต์29 มิ.ย. 2560 01:33โดยmoral school   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 19:46 ]
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ให้กับครูและตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร กำหนดการอบรม 3 รุ่นดังนี้

            รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2560 
            รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 
            รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาารจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  ส่งครู จำนวน 1 คน และตัวแทนนักเรียน 3 คน เข้าร่วมการอบรม ตามรายละเอียด

วันที่ 1 ของแต่ละรุ่น ให้รายงานตัวเวลา 14:00-14:20 น. ร่วมพิธีเปิด 14:20-14:45 น.


สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม
 ที่รายการ  หมายเหตุ
กล้อง ความละเอียด Full HD ขนาดภาพวิดีโอ 1920 x 1080  ขึ้นไป
 2 คอมพิวเตอร์พกพา ที่มีหน่วยความจำเครื่อง RAM  8 gb ขึ้นไป 
 3 อุปกรณ์บันทึกเสียง 
 4 ใบสมัครฉบับจริงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้แจ้งไว้ 

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

Ċ
moral school,
29 มิ.ย. 2560 01:33
Ċ
moral school,
29 มิ.ย. 2560 01:33