พัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามพระราชดำริ

โพสต์9 พ.ย. 2560 05:25โดยmoral school   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 05:25 ]
        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ขอให้โรงเรียนในโครงการได้ส่งบุคลากรจำนวน ๒ คน ประกอบด้วย ๑)ผู้บริหารโรงเรียน ๒)ครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ตามเอกสารที่แนบ
   และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

                                                            คลิกลงทะเบียน


Ċ
moral school,
9 พ.ย. 2560 05:25