แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น

โพสต์12 ก.ค. 2560 20:40โดยmoral school   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2560 20:41 ]
สพฐ. ได้จัดทำแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด และนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาแสดงในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม "INNOOBEC Symposium 2017" ในการนี้ขอให้โรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
moral school,
12 ก.ค. 2560 20:40
Ċ
moral school,
12 ก.ค. 2560 20:40