การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์28 พ.ค. 2560 16:31โดยmoral school   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 16:53 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น
     รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
     รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบĊ
moral school,
28 พ.ค. 2560 16:31
Ċ
moral school,
28 พ.ค. 2560 16:31