ประกาศ ! รายชื่อวิทยากรแกนนำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
รายชื่อวิทยากร

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetหนังสือราชการ

 • ประชุม RT&EMS ระดับภูมิภาค ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำหรับทีมขับเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนค ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2561 20:25 โดย Moralschool Project
 • พัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามพระราชดำริ         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 05:25 โดย moral school
 • ประกาศผล "ภาพยนตร์สั้น" สพฐ. ได้จัดดำเนินการกิจกรรมการผลิตภาพยนต์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด และนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาแสดงในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 04:08 โดย Moralschool Project
 • แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น สพฐ. ได้จัดทำแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด และนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาแสดงในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนร ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2560 20:41 โดย moral school
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 19:46 โดย moral school
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ วันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้กำหนดการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาเว็บไซต์ และการจัดทำฐานข้อม ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 18:55 โดย moral school
 • ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 4 ภูมิภาค ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ศิศกุล) ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเร ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 17:05 โดย moral school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคเหนือ

 • สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม  นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดเต่าทอง อำเภอกงไกรลาศ จ ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2561 22:54 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย โดยแบ่งการอบรมเป ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2561 22:49 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคอิสานตอนบน

 • นำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนบ้านแบง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำโครงงานคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 17:05 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพม.๒๐ ที่โรงเรียนหนองแวงวิทยา จ.มุกดาหาร คณะผู้บริหารและครูในสังกัด สพม.๒๐ จำนวน ๕๕ โรงเรียน  จำนวน ๑๕๔ คน  แบ่งเป็น  ๑.ผู้แทนบริหารการศึกษา  จำนวน      ๑   คน  ๒.ผู้บริหารสถานศ ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 20:19 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคอิสานตอนล่าง

 • สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม นำโดย นายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูแกนนำ ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 02:58 โดย Dr.Somporn Supsawat
 • สพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ในวันที่  1  สิงหาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้นำตัวแทนศึกษานิเทศก์,  บ ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2560 00:55 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมภาคใต้

 • โรงเรียนบ้านวังเต่าได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ โรงเรียนบ้านวังเต่าได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ เพื่อเป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ...
  ส่ง 23 เม.ย. 2561 06:32 โดย ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
 • การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ - ถวิลประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้รับการนิเทศต ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 01:28 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร


ปฏิทินกิจกรรมโครงการ

ข่าววงการศึกษา

ข่าว สพฐ.