หน้าแรกการรับสมัครเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จึงได้จัดโครงการการประชุมเช ...
    ส่ง 19 มิ.ย. 2560 08:30 โดย นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง
  • พิธีมอบป้ายโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบป้ายโรงเรียนคุณธรรม แก่ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน ...
    ส่ง 5 มิ.ย. 2560 07:14 โดย นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง
  • การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ICT @Avana รุ่นที่ 1 (สพป.ปทุมธานี เขต 2) การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ICT @Avana รุ่นที่ 1       นายธงไชย  สันติถาวรยิ่ง ครูโรงเรียนวัดนิเทศน์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมการจัดทำฐานข้อมูล ...
    ส่ง 5 มิ.ย. 2560 07:15 โดย นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฎิทินกิจกรรมหน้าเว็บย่อย (1): ทำเนียบบุคลากร