คำสั่ง สพม.29   คำสั่งมอบอำนาจ สพฐ.   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
https://photos.google.com/share/AF1QipOqAugrOZLgr8epuP4W4x71McjbJNpyvncgHUpsgnk0DHHxxoj5JvJiNfdF9RmCDg?key=T3RrdVc3NVNIUHNJVlh0QWlFbDhCb04zQUc0UGl3
https://photos.google.com/album/AF1QipPoeCklKVshTX3lLOLmuKa0vf1nyYiKSTbVaGor
   
 การประชุม บุคลากรงานการเงิน และสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.30 น.(มีผู้มาประชุมท10คน เข้าร่วม1คน)...ถึงแม้จะมีข้อจำกัดมาก แต่การประชุมเพื่อจะพัฒนาให้ดีขึ้น  14-15 มีค.2559 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพม.29 จัดทำมาตรการประหยัด ทำคู่มือ ขั้นตอน การทำงานการเงินและสินทรัพย์ รวมทั้งทบทวนแผนปฏิบัติการเขตสุจริตของเขต ที่รร.รีเจนท์      

Comments