เขื่องในพิทยาคาร เว็บบอร์ด โปรดฝากข้อความโดยคลิกที่บอร์ดแล้วพิมพ์