Home

YouTube Video

KNN, Syncom en de Rijksuniversiteit Groningen werken aan de ontwikkeling van BioBTX. Benzeen, tolueen en xyleen (BTX) zijn veelgebruikte chemicaliën in de chemie. Samen met lichte olefinen zoals etheen zijn de BTX-en de basischemicaliën voor de productie van zeer veel chemische producten, zoals epoxyharsen, polycarbonaat, aramide en andere hoogwaardige kunststoffen. 
Benzeen, tolueen en xyleen worden nu nog vervaardigd uit fossiele grondstoffen (aardolie). Door BTX te gaan produceren uit biomassa, zoals organische reststromen uit de agro-industrie, kan een stap gezet worden in de richting van de Biobased Economy. Via de productie van BioBTX wordt het mogelijk om vanuit organische reststromen groene materialen met een hoge toegevoegde waarde te produceren. Dit biedt economische kansen voor zowel de chemie als voor de agro-industrie. 
Door de productie van BioBTX is er minder olie nodig voor de productie van grijze BTX. Dit leidt direct tot minder CO2-uitstoot en minder afhankelijkheid van olie.  Omdat de bio-based BTX identiek is aan fossiele BTX kan deze in bestaande chemische productieketens worden ingemengd. Dit  heeft twee belangrijke voordelen:
1.   De keten van bio-based BTX naar eindproducten is gradueel opschaalbaar. 
2.   Voor de productie van tussenproducten en eindproducten kan de bestaande chemische infrastructuur gebruikt worden. Dit project wordt/is medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Groningen, Innovatief Actieprogramma Groningen-3