Zapisnik s 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatske mreže školskih knjižničara

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatske mreže školskih knjižničara održane u Zagrebu u Hotelu I u četvrtak 8. travnja 2010. od 21.30 do 23.30 sati.

Sjednici su prisustvovali: Ivana Vladilo (predsjednica Knjižničara), članovi Upravnog odbora Knjižničara: Tihomir Dunđerović, Draženka Stančić, Vahida Halaba (Vahida nije nazočila do kraja sjednice zbog glavobolje), Svjetlana Jurlin Livić;  članovi Knjižničara:  Nataša Mesić-Muharemi;  Josip Rihtarić (tajnik Knjižničara).

Dnevni red:

1.       Donošenje Pravilnika o članstvu

2.       Raspodjela poslova vezanih uz organizaciju rada povjerenika, pravilnika o radu skupštine, izradu vizualnog identiteta i promidžbene aktivnosti.

3.       Dogovor o protokolu pokretanja novih projekata

4.       Donošenje plana rada za 2010. godinu

5.       Razno

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad 1.

Članovi su pročitali predloženi prijedlog Pravilnika o članarini i predložili više izmjena. Umjesto naziva članarina, predloženo je i usvojeno da u nazivu stoji Pravilnik o članstvu. Umjesto predloženih 20 kuna kao godišnjeg iznosa članarine, nakon argumentirane diskusije usvojeno je da iznos bude 30 kuna. Predložena je usvojena dopuna prema kojoj je obveza tajnika jednom mjesečno, prvog tjedna tekućeg mjeseca, dostaviti izvješće Upravnom odboru o promjeni u članstvu, ako je prethodni mjesec došlo do promjena. Međusobnim dogovorom članovi su preraspodijelili posao komuniciranja s povjerenicima za određene županije. Usvojen je prijedlog da se iz članarine, osim predloženih troškova, mogu financirati i troškovi pripreme projekata. Suglasno je odbačen prijedlog oslobađanja od članarine za određene doprinose pojedinih članova. Na kraju ove točke suglasno je donijet Pravilnik o članstvu.

Ad 2.

Svjetlana Jurlin-Livić prihvatila je obvezu izrade dopisa dobrodošlice koji će se slati svim novoučlanjenim članovima te Upute za obavljanje poslova povjerenika zajedno s Podsjetnikom koji će koristiti povjerenicima na terenu kako bi što lakše obavili svoj posao.

Vahida Halaba prihvatila je obvezu izrade prijedloga Protokola za održavanje skupštine udruge.

Tihomir Dunđerović prihvatio je obvezu izrade vizualnog identiteta na formularu pristupnice, članske iskaznice, memoranduma i drugih dokumenata koji se koriste u komunikaciji s članovima i javnošću.

Draženka Stančić prihvatila je obvezu izrade prijedloga promidžbenih aktivnosti prema potencijalnim članovima i javnosti.

Ad 3.

Otvorena je diskusija o potrebi da Knjižničari ne bi smjeli postati niti biti još jedna školskoknjižničarska udruga, odnosno svojevrsna konkurencija HUŠK-u. Konstatirano je da su članovi Knjižničara u pravilu i članovi HUŠK-a te da se te dvije udruge jasno razlikuju. HUŠK je udruga koja bi trebala pomoći u rješavanju problema koji postoje u školskom knjižničarstvu te koja treba raditi na izgradnji percepcije i statusa školskih knjižničara. Potreba za osnivanjem Knjižničara, naprotiv,  proizišla je iz činjenice da je uspješan projekt repozitorija školskoknjižničarskih radova UDK 02 došao do svog maksimalnog razvoja pod okriljem neformalne skupine knjižničara, da bi se morao dalje razvijati, potrebno mu je dati institucionalnu potporu u vidu nevladine udruge. S tom namjerom je osnovana udruga Knjižničari, a samo ime je odabrano ciljano kako bi u vlasništvu dobila domenu www.knjiznicari.hr. Kad već postoji kao potpora projektu repozitorija školskoknjižničarskih radova, odlučeno je da udruga da potporu pokretanju i drugih, sličnih projekata u području školskog knjižničarstva s naglaskom na internetu i informacijskoj pismenosti.

Prihvaćen je prijedlog da novi projekti koji se budu pokretali moraju imati minimalne odlike na temelju kojih ih se može proglasiti projektom.

Prihvaćen je prijedlog da se izradi Projektni inkubator, to jest da otvorimo dodatne stranice (sites) posvećene projektima koje bi imale tri dijela. Prvi dio bio bi Rađaonica. Ovdje bi članovi mogli slobodno opisivati svoje misli i ideje o tome kakve bismo projekte mogli pokrenuti. Drugi dio bio bi Radionica. Ovdje bi članovi dogovarali i planirali sve elemente projekata prije njihovog pokretanja. Treći dio bio bi Igraonica. Ovdje bi se bilježio tijek izvedbe projekta. Završeni projekti bit će prikazani izvan Projektnog inkubatora na način kako to članovi projektnog tima budu dogovorili.

Ad 4.

Dogovoreno je da će članovi Upravnog odbora poslove iz točke 2. pokušati napraviti do kraja mjeseca svibnja, a najkasnije do kraja nastavne godine.

Na jesen će se održati Skupština, a uz Skupštinu će se pokušati organizirati stručni skup. Prethodno je potrebno usvojiti Protokol za održavanje skupštine.

Kad budu zgotovljeni planovi promotivnih aktivnosti, izrađen formular pristupnice, članskih iskaznica i sl.; izrađen podsjetnik poslova za povjerenike te započet rad na nekoliko projekata u projektnom inkubatoru, od jeseni bi se krenulo s upoznavanjem potencijalnih članova među školskim knjižničarima s aktivnostima udruge i motiviranjem da se uključe u rad udruge bilo kao redoviti ili pridruženi članovi. Te aktivnosti provodile bi se ponajprije na sastancima županijskih stručnih vijeća.

Do jeseni će članovi upravnog odbora i predsjednica predložiti popis osoba s kojima će kontaktirati i predložiti ih da ih se imenuje povjerenicima.

Ad 5.

Nije bilo sadržaja.

Podstranice (1): Pravilnik o članstvu
Comments