Upravni odbor‎ > ‎

Zapisnici sa sjednica UO-a

Točke dnevnog reda sjednica Upravnog odbora s linkom na zapisnike:

1. sjednica:
1. Donošenje odluke o izgledu štambilja.
2. Donošenju odluke o sadržaju popisa članova.

2. sjednica:
1. Donošenje Pravilnika o članstvu
2. Raspodjela poslova vezanih uz organizaciju rada povjerenika, pravilnika o radu skupštine, izradu vizualnog identiteta i promidžbene aktivnosti.
3. Dogovor o protokolu pokretanja novih projekata
4. Donošenje plana rada za 2010. godinu

3. sjednica:
1. Donošenje Odluke o izgledu memoranduma, pristupnica i članskih iskaznica
2. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika
3. Donošenje Odluke o kriterijima za usvajanje projekta
4. Donošenje Odluke o pokretanju projekta "Studijsko putovanje u Beč"
5. Donošenje Odluke o pokretanju projekta "Osuvremenjivanje modela informacijskog opismenjavanja"
6. Donošenje Odluke o promotivnom letku.

4. sjednica:
1. Donošenje Zaključka Upravnog odbora kojim se utvrđuje članstvo novih članova
2. Donošenje odluke o dostupnosti podataka.
3. "Dopis dobrodošlice" za nove članove
4. Dogovor o slanju poziva na plaćanje članarine i evidenciji članarine osnivačima
5. Prijedlozi za organizaciju promocije udruge kroz rad ŽSV-a
6. Prijedlozi za imenovanje povjerenika
7. Podsjetnik za rad povjerenika
8. Ostavka Vahide Halaba
9. Prijedlozi za izbor zamjenika predstavnika i novog predstavnika UO-a
10. Poslovnik o radu Skupštine
11. Skupština
12. Sastavljanje pisanog izvješća o radu UO-a za Skupštinu
13. Posjetnice
14. Rođendanska čestitka
15. Uporaba e-adrese info@knjiznicari.hr
16. Izbor računovodstvenog servisa
17. Potvrda za sudjelovanje u projektu
18. Izjava o načelima rada
19. Etički kodeks

5. sjednica:
1. Donošenje Odluke o pokretanju projekta "Čitanjem do zvijezda"

6. sjednica:
1. Donošenje Zaključka Upravnog odbora kojim se utvrđuje članstvo novih članova
2. Sastavljanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Utvrđivanje obvezatnih točaka dnevnog reda, slanje svim članovima obavijesti o predviđenom dnevnom redu s pozivom da se uključe u raspravu na dijelu mrežnih stranica dostupnih samo članovima, odnosno da dostave UO-u svoje prijedloge za skupštinu najkasnije do 19. studenoga.

7. sjednica:
1. Donošenje Odluke o imenovanju članova Verifikacijskog povjerenstva 1. skupštine.

8. sjednica:
1. Odluka o prihvaćanju potencijalnog predloženog partnerstva Hrvatske udruge školskih knjižničara / HUŠK-a u najavljenom projektu HMŠK-a, Noć školskih knjižnica

9. sjednica:
1. Uvrštenje novih članova
2. Obavijest o neplaćanju članarine
3. Stavljanje izvan snage "Odluke o evidenciji članova"
4. Izmjene Pravilnika o članstvu
5. Prijedlog za učlanjenje počasnih članova
6. Prijedlog za osnivanje Savjeta Knjižničara
7. Prijedlog za povjerenike
8. Prijedlog za promidžbene materijale
9. Etički kodeks

10. sjednica:
1. Očitovanje o projektu Draženke Stančić, Tulum s(l)ova

11. sjednica:
1. Očitovanje o projektu „Čitamo mi, u obitelji svi“

12. sjednica:
1. Očitovanje o sudjelovanju Marte Lončarević na konferenciji Udruge Studenata knjižničarstva Ex libris - DASKA, Sveučilišta u Zadru, 7. svibnja 2011. g.

13. sjednica
1. Uvrštenje novih članova u popis članstva

14. sjednica
1. Prihvaćanje programa POK - predmetni pristupnik, kao programa HMŠK-a
2. Imenovanje Domagoje Pavić, autorice, voditeljicom i koordinatoricom programa
3. Razno

15. sjednica
1. Zaključak o Odluci o terminu i mjestu održavanja Skupštine

16. sjednica
1. Izvješće o pristiglim komentarima na predloženi Dnevni red za Skupštinu
2. Odluka o datumu početka i završetka mrežne 2. skupštine HMŠK
3. Prijedlog kandidata člana UO s mandatom od 4 godine
4. Prijedlog članova Radnog predsjedništva
5. Prijedlog članova Izbornog povjerenstva
6. Prijedlog članova Verifikacijskog povjerenstva

17. sjednica
1. Utvrđivanje novih članova u popis članstva

18. sjednica
1. Donošenje odluke o prijavi projekta na natječaj MZOS-a projekta Krušne peći u Istri 

19. sjednica
1. Donošenje odluke o pozajmici Draženki Stančić za inicijalna sredstva temeljem kojih bi mogla aplicirati na natječaj za financiranje puta na IFLA konferenciju u Dohu.

20. sjednica

1. Imenovanje 2 člana HMŠK u prosudbeno povjerenstvo završnice 1. sezone projekta Tulum s(l)ova.

21. sjednica

1. Donošenje Odluke o pokretanju projekta Čitamo mi, u obitelji svi 2013. te imenovanje Dejane Kurtović voditeljicom projekta, uz obrazloženje voditeljskih obveza i ovlasti.

22. sjednica
1. Donošenje Odluke o pokretanju projekta Čitanjem do zvijezda 2013. te imenovanje Vivijane Podpadac voditeljicom projekta, uz obrazloženje voditeljskih obveza i ovlasti.


23. sjednica
1. Donošenje Odluke o pokretanju projekta HR Kanon  te imenovanje Josipa Strije voditeljem projekta

24. sjednica
1. Priprema 3. skupštine

25. sjednica
1. Donošenje Odluku o sudjelovanju predsjednice Ivane Vladilo završnici projekta Tulum s(l)ova na trošak Knjižničara

26. sjednica
1. Utvrđivanje učlanjenja i iščlanjenja članova

27. sjednica
1. Donošenje Odluke o terminu i mjestu održavanja Skupštine

28. sjednica
1. Usvajanje konačnog prijedloga dnevnog reda 3. skupštine HMŠK
2. Prijedlog članova radnog predsjedništva
3. Prijedlog članova izbornog povjerenstva


29. sjednica
1. Utvrđivanje učlanjenja članova

30. sjednica
1. Donošenje Odluke o sudjelovanju na 31. Skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja koja če se održati 17. svibnja 2013. u Čazmi. Tema skupštine bit će „Knjižnice u virtualnom svijetu“, a kao jedna od aktivnosti bit će izlaganje na posterima. 2 plakata HMŠK predstavila bi članica Dejana Kurtović.

31. sjednica
1. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju vezanom uz projekt Tulum s(l)ova u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Križevci, voditeljica projekta Suzana Knežević

32. sjednica
1. Završnica projekta KRUH
2. Sastanku Josipa Rihtarića s predstavnicom CARNeta, Mirtom Janeš, Odjel za podršku obrazovanju (E-knjižara)
3. CARNetova zainteresiranosti za suradnju u projektu Čitanjem do zvijezda
4. Promotivne aktivnosti

33. sjednica
1. Sudjelovanje HMŠK u javnoj raspravio Nacrtu prijedloga Pravilnika o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12444&sec=1933 s primjedbom na nespecificiranje radnog mjesta stručnog suradnika knjižničara.

34. sjednica
1. Donošenje Odluke o terminu i mjestu održavanja 4. skupštine

35. sjednica
1. Utvrđivanje novih članova

36. sjednica
1. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja projekata.

37. sjednica
1. Dogovor i izgledu i sadržaju Odluke o imenovanju voditelja projekata

38. sjednica
1. Detaljno definiranje nedovoljno razjašnjenih elemenata u Projektu ČDZ

39. sjednica
1. Pripreme za 4. skupštinu

40. sjednica
1. Utvrđivanje učlanjenja i iščlanjenja članova
2. Pristupanje HMŠK-a Međunarodnom institutu za znanost i obrazovanje
3. Molba Jasne Kudrić za iščlanjenje iz HMŠK

41
. sjednica
1. Promjene članova UO
2. 4. skupština HMŠK
3. E-dopis Nikole Tesle

1. Mjesto, vrijeme i prijedlog Dnevnog reda 5. (izborne) skupštine HMŠK

1. Učlanjenje novih članova
2. Izvješće tajnika o promjeni članstva

1. Odluka o članu UO zaduženog za poslove vezane uz članstvo HMŠK-a
2. Izvješće predsjednice o prisustvu na završnici natjecanja Čitanjem do zvijezda OŠ (pozvane i SŠ) u Čakovcu 9. svibnja 2014.

1. Izvješće o prigovoru OŠ Belica na Državno natjecanje ČDZ OŠ 9. svibnja 2014. upućenom predsjednici HMŠK-a
2. Izvješće o rezultatima molbe za uvrštenje projekata HMŠK u sustav prijave ettaedu.eu i uvrštenje ČDZ u Katalog natjecanja AZOO

1. Donošenje Odluke o naplati bankarskih i računovodstvenih troškova za projekte HMŠK

47. sjednica
1. Odluka o podršci lokalnom projektu "Ruža međimurska"na zamolbu Dražena Ružića

48. sjednica
1. Molba tajnice HMŠK-a, Dejane Kurtović da joj se omogući sudjelovanje na stručnoj edukaciji "Novi Zakon o udrugama u praksi", 17.09.2014. u Zagrebu

49. sjednica
1. Natječaj MZOS-a  Rok: 22. rujna 2014.
2. Novi uvjeti korištenja gostujućeg servisa na CARNetovom javnom poslužitelju
3. Evidentiranje novih članova HMŠK-a

50, sjednica
1. Natječaj MZOS-a za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih      Rok: 22. rujna 2014. - informacija
2. Migracija Repozitorija UDK02 (www.knjiznicari.hr) i sklapanje ugovora s tvrtkom shopcentar (Saša Rendulić)
3. Imenovanje voditelja projekta Čitanjem do zvijezda SŠ
4. Evidentiranje novih članova HMŠK-a

Dnevni red:
1. Čestitka i informacije
2. Promjena računovodstvenog servisa i prihvaćanje ugvora s FIN-ACTOM
3. Ispisnica članici Nataliji Benko (Mustač)

Dnevni red:
1. Izvješće o e-mail raspravi članova UO-a vezanu za poslove s RAČUNOVODSTVENIM SERVISIMA Ksema i Fin-Acta

Dnevni red:
1. Potvrda novih članova i isčlanjenih iz HMŠK
2. Priprema 6. skupštine HMŠK
3. Aplikacija projekata na natječaje

Dnevni red:
1. Prijedlog da se skupština održi početkom rujna
2. Prijedlog Dejane Kurtović o natječaju za nove projekte uz novčanu nagradu najboljima

Dnevni red:

1. Novi sastav UO-a
2. Održana 6. skupština HMŠK
3. Potvrda novih članova i isčlanjenih
4. Imenovanje zapisničara u novom sazivu UO-a
5. Molba Dejane Kurtović
6. Nabava pisača za Udrugu (na korištenje predsjednici)
7. Realizacija odluka sa 6. skupštine HMŠK-a
8. Razno (projektna dokumentacija; račun pravnim osobama)

56. sjednica
Dnevni red:
1. Prijedlog plaćanja putnih troškova Pula - Rijeka (povratna autobusna karta) Eldi Pliško Horvat
2. Prijedlog dopisa članovima HMŠK-a (mogućnost aplikacije na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva)
3. Prijedlog dopisa članovima HMŠK-a vezanog uz izlaganje na Konferenciji Hrvatskog čitateljskog društva
4. Razno

57. sjednica
Dnevni red:
1. Znanstveno-stručni skup Dijete, knjiga i novi mediji, Split, 22. i 23. rujna 2016., Filozofski fakultet u Splitu
2. Aktivnosti s ciljem uvrštavanja Natjecanja ČDZ u Katalog natjecanja AZOO i priznavanje bodova za upis u SŠ i fakultete
3. Priznavanje voonterskog rada aktivnim članovima-volonterima HMŠK

58. sjednica
Dnevni red:
1. Međudržavna suradnja u projektu ČDZ
2. Izvješće o projektu ČDZ i aktivnosti prema AZOO
3. Verifikacija projekata pri AZOO - dug s 55. sjednice UO-a
4. Razno
a) učlanjenje novih članova (Nataša Mesić Muharemi)

59. sjednica
Dnevni red:
1. Javna isprika predsjednice HMŠK zbog povrede protokola i javne podrške Cjelovitoj kurikularnoj reformi u ime HMŠK-a, a bez prethodne konzultacije i odobrenja UO-a
2. Ostavka predsjednice Ivane Vladilo

60. sjednica
Dnevni red:
1. Prijava novog projekta HMŠK, voditeljica Draženka Stančić: Daj šapi glas!
2. Odluka o aplikaciji projekta Čitamo mi, u obitelji svi, na natječaj MZOS-a
3. Informacija članovima HMŠK-a koji će sudjelovati u projektima HMŠK-a o mogućnosti i načinu stjecanja volonterskog staža kroz projekte.
4. Informacija članovima UO-a o aktivnostima predsjednice u ostavci.
5. Razno


61. sjednica

Dnevni red:

1. Priprema 7. skupštine HMŠK-a

2. Ostala pitanja

62. sjednica

1. Donošenje odluke o osobi zaduženoj za evidenciju volonterskih sati

2. Informiranje UO o očitovanju MZOS-a i AZOO po dva predmeta:

       - Zamolbi za uvrštenje projekta Čitanjem do zvijezda u Katalog smotri i natjecanja

       - Davanje mišljenja MZOS-a o provođenju projekata HMŠK (ČDZ, ČMUOS i TS) u školama

3. Potvrda učlanjenja novih članova: Bojana Horvat, Jelena Matučec, Iva Winter-Bistrović, Nataša Velenik, Tatjana Vrbanac-Kezele, Sandra Hruban, Sanja Mamić, Diana Musić,Sandra Neralić,  Jadranka Tukša

4. Ostala pitanja
Podstranice (44): Prikaz svih
ĉ
Ivana Vladilo,
2. lip 2014. 00:08
ĉ
Ivana Vladilo,
2. lip 2014. 00:01
ĉ
Ivana Vladilo,
7. sij 2015. 13:49
ĉ
Ivana Vladilo,
16. stu 2015. 09:46
Ċ
Ivana Vladilo,
3. velj 2016. 01:12
Ċ
Ivana Vladilo,
3. velj 2016. 01:17
Ċ
Ivana Vladilo,
9. srp 2016. 11:02
Ċ
Ivana Vladilo,
9. srp 2016. 11:05
Ċ
Ivana Vladilo,
9. srp 2016. 12:26
Ċ
Ivana Vladilo,
9. srp 2016. 12:32
Ċ
Ivana Vladilo,
9. srp 2016. 12:37
ĉ
Ivana Vladilo,
5. stu 2016. 07:35
ĉ
Ivana Vladilo,
5. stu 2016. 07:35
ĉ
Ivana Vladilo,
2. lip 2014. 00:01
ĉ
Ivana Vladilo,
2. lip 2014. 00:01
ĉ
Ivana Vladilo,
27. kol 2014. 22:25
ĉ
Ivana Vladilo,
27. kol 2014. 22:11
ĉ
Ivana Vladilo,
27. kol 2014. 22:04
ĉ
Ivana Vladilo,
7. sij 2015. 13:56
Ċ
Ivana Vladilo,
22. sij 2015. 02:06
Comments