Tajnik

Poslovi i obveze tajnika:

* vodi svakodnevne aktivnosti Udruge,

* obavlja administrativne i blagajničke poslove za Udrugu,

* priprema Upravnom odboru materijale za raspravu i usvajanje,

* sastavlja za Skupštinu godišnje izvješće o svom radu u pisanom obliku,

* vodi evidenciju članstva na temelju akata Upravnog odbora.


Na osnivačkoj skupštini udruge Hrvatska mreža školskih knjižničara, održane 
dana 23. travnja 2009. u 18:20 sati, u Zadru, u hotelu Donat, za tajnika je imenovan Josip Rihtarić s mandatom na 5 godina.