96dana od
5. skupštine

Navigacija

  Tajnik

  Poslovi i obveze tajnika:

  * vodi svakodnevne aktivnosti Udruge,

  * obavlja administrativne i blagajničke poslove za Udrugu,

  * priprema Upravnom odboru materijale za raspravu i usvajanje,

  * sastavlja za Skupštinu godišnje izvješće o svom radu u pisanom obliku,

  * vodi evidenciju članstva na temelju akata Upravnog odbora.


  Na osnivačkoj skupštini udruge Hrvatska mreža školskih knjižničara, održane 
  dana 23. travnja 2009. u 18:20 sati, u Zadru, u hotelu Donat, za tajnika je imenovan Josip Rihtarić s mandatom na 5 godina.