Kontakt

Knjižničari
Augusta Cesarca 10
42000 Varaždin
 
Predsjednik Ivana Vladilo ivana.vladilo@knjiznicari.hr
Novoizabrani nakon 7. skupštine: Josip Strija    josip.strija@knjiznicari.hr 
telefon: 033 722 711
Tajnica Dejana Bedeković, rođena Kurtović  dejana.kurtovic@knjiznicari.hr
 telefon: 043 332 133

Članovi Upravnog odbora:
Nataša Mesić Muharemi natasa.mesic.muharemi@knjiznicari.hr