ประชาสัมพันธ์

คะแนน PA ประกันและบริหารความเสี่ยง


ตารางดำเนินงานแผน วพบ.นม.

 
การจัดการเรียนรู้เรื่องการใช้ Moodle สนับสนุนการเรียนรู้
หลังจากที่ท่านได้นำองค์ความรู้ไปใช้ หากมีขอแนะนำเพิ่มเติม โปรดส่งมาที่ amornphan@knc.ac.th

ไฟล์การจัดการความรู้