หน้าแรก

รายชื่อนักเรียน

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

*ปีการศึกษา 2563

- ภาคเรียนที่ 1 [Update *01.07.2563]

- ภาคเรียนที่ 2

*ปีการศึกษา 2562

- ภาคเรียนที่ 1 [ update*27.06.2562 ]

- ภาคเรียนที่ 2 [ update* 11.11.2562 ]

*ปีการศึกษา 2561

- ภาคเรียนที่ 1 [ update*22.05.2561 ]

- ภาคเรียนที่ 2 [ update*29.10.2561 ]

*ปีการศึกษา 2560

- ภาคเรียนที่ 1 (17.05.60)

- ภาคเรียนที่ 2 (27.10.60)

ปีการศึกษา 2559

- ภาคเรียนที่ 1 (12.05.59)

- ภาคเรียนที่ 2 (04.11.59)

ปีการศึกษา 2558

- ภาคเรียนที่ 1

- ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2557

- ภาคเรียนที่ 1

- ภาคเรียนที่ 2