ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

วันที่   ข่าวสาร หน่วยงาน
 27 พฤศจิกายน 2558ประชาสัมพันธ์โครงการปณิฐานความดีปีมหามงคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 26 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี