สอน-วิทยาการคำนวณ (ประถมศึกษา)


https://www.codingthailand.org/learn/

ll


สื่อการสอนการเขียนโปรแกรม Coding (วิทยาการคำนวณ) *DLTV

วิทยาการคำนวณ ป.๑     วิทยาการคำนวณป.๒      วิทยาการคำนวณป.๔     วิทยาการคำนวณป.๕ 


อบรม Coding  สพป.เพชรบุรี เขต 1  (กลุ่มนิเทศฯ)  คลิก
CD-อบรมCoding-สพป-เพชรบุรี-เขต1  คลิกU n p l u g g e d     C o d i n g

ą
ครูสโรชา กุลวงศ์,
17 ก.ย. 2561 10:16
ą
ครูสโรชา กุลวงศ์,
17 ก.ย. 2561 10:17
ą
ครูสโรชา กุลวงศ์,
10 มิ.ย. 2561 07:32
Ċ
ครูสโรชา กุลวงศ์,
10 มิ.ย. 2561 07:33
Comments