แบบลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน Internet ‎‎‎‎(KN-WiFi)‎‎‎‎ ‎‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎‎