อบรมวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/kntrain/ict60trn01-microsoft-office
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/kntrain/ict60trn01-microsoft-office
https://sites.google.com/a/kn.ac.th/kntrain/ict60trn03-google-apps-for-education


-------------------------------------------------------------------------------------


[[ เพื่อการแสดงผลที่ดี! วันนี้ใช้ Google Chrome ]]


--------------------------------------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2560 
พบกับตลาดวิชาการ!!
หลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หลักสูตร! จากทีม ICT

รายละเอียดการอบรม 24/03/2560