การแข่งขันกีฬาสีภายใน กาญจนาฯ เกมส์
ประจำปีการศึกษา 2559
ไฟล์แนบ:

- ปกกีฬาสี 59   [PDF]   [Word]
- กิจกรรมการแข่งขัน   [PDF]   [Word]
- กำหนดการพิธีเปิด-ปิด   [PDF]   [Word]
- แผนผังเส้นทางขบวนพาเหรด   [PDF]   [Word]
- ระเบียบการแข่งขัน   [PDF]   [Word]

- โปรแกรมการแข่งขันและระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท           
        / โปรแกรมการแข่งขัน แอโรบิก [คลิกดูผลการแข่งขัน]
        / โปรแกรมการแข่งขัน Cover Dance  [คลิกดูผลการแข่งขัน]
        / โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล   [คลิกดูผลการแข่งขัน]
        / โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล   [คลิกดูผลการแข่งขัน]
        / โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล   [คลิกดูผลการแข่งขัน]
        / โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ   [คลิกดูผลการแข่งขัน]
        / โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส   [คลิกดูผลการแข่งขัน]
        โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาเปตอง   [คลิกดูผลการแข่งขัน]
        / โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาวู้ดบอล   [คลิกดูผลการแข่งขัน] 
        โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาไทยพื้นบ้าน   [คลิกดูผลการแข่งขัน]

ใบส่งรายชื่อนักกีฬา   Download:  [PDF]   [Word]

- แบบประเมินกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 47
http://goo.gl/forms/0YGJDRMXtx5cSHju2
[PDF]   [Word]

พัฒนาระบบสารสนเทศกิจกรรมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา (ICT)
โทร. 034 511 060 ต่อ 148  l  kanchananukroh@kn.ac.th  l  www.kn.ac.th