http://www.this.co.th

เก็บข้อมูลรูปภาพนักเรียน

โพสต์2 ก.ย. 2559 02:48โดยครูปริญญา เหลืองแดง   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2559 06:40 ]

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่งรูปภาพนักเรียน โดยมีขนาด 1*1.5 นิ้ว  แปะลงในแบบฟอร์มที่หัวหน้าระดับแจกให้ 
 ส่งภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

ลงทะเบียนข้อมูลเบอร์โทรผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์2 ก.ย. 2559 02:43โดยKNplus studio   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2559 06:40 โดย ครูปริญญา เหลืองแดง ]

ลงทะเบียนข้อมูลเบอร์โทรผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559   นักเรียนลงทะเบียน ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2559

1-2 of 2