ประกาศ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. ผลการสอบ สอวน.ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. ประกาศศูนย์โรงเรียนขยายผลโอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เรื่อง กาหนดวันเวลาและสถานที่ในการเข้าค่าย ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  3. แบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  4. กำหนดการค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ศูนย์สอวน. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่3 – 17 ตุลาคม 2562
  5. แนวปฏิบัติการอยู่ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยาศูนย์ สอวน. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วันที่ 3 – 17 ตุลาคม 2562

ประกาศ

รับสมัครสอบ สอวน. มาถึงแล้ว

กำหนดการ

รับสมัคร 11-31 กรกฎาคม 2562

ชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและและสถานที่สอบ,

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 16 สิงหาคม 2562

วันสอบ25 สิงหาคม 2562

- ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ 09.00-12.00น.

- เคมี, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์ - 13.00-16.00น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย 1 13 กันยายน 2562

นักเรียนส่งแบบตอบรับเข้าค่าย 1 ภายใน 20 กันยายน 2562

อบรม สอวน. ค่าย 1 3-17 ตุลาคม 2562

link การรับสมัคร ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปกร https://olympic.sc.su.ac.th/index.php

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2562

วันสอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

วิชาที่สอบช่วงเช้า 3 วิชา : วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาดาราศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบช่วงบ่าย 3 วิชา : วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์ และ วิชาฟิสิกส์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

link https://www.posn.or.th/archives/1518


สอวน.คืออะไร ? ก่อนสอบสอวน. เตรียมตัวเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ต้องรู้ !

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ สอวน. สอวน.คืออะไร ข้อสอบต่างจากการสอบอื่นๆ ยังไง เป็นเด็กค่ายแล้วได้อะไร มีโควตาเรียนจริงไหม? มารู้จักกับค่ายสอวน. กดแชร์ไปให้เพื่อนๆ ที่สนใจเข้าค่ายนี้ไปพร้อมกัน

MV ปิดค่าย สอวน ค่าย 1 ปี 2561


Carousel imageCarousel imageCarousel image