ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศศูนย์โรงเรียนขยายผลโอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
เรื่อง กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการเข้าค่าย ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560