ระบบ NETWORK ของ ICT KN

http://radius.kn.ac.th/cacti

จะทำยังไงดีที่จะ ให้มัน ลิงก์ไปที่ เว็บนี้อะ


จะรวมระบบการตรวจสอบระบบของงาน NETWORK

ict.kn.ac.th


gg.gg/ictkn

“อะไรๆ ก็ ICT”

ICT-KANCHANANUKROH

SUPPORT & SERVICE * DEVELOPMENT * GRAPHIC DESIGN * PHOTOGRAPHERwww.kn.ac.th

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

KANCHANANUKROH SCHOOL

>Tel : 034 511 060

>Email : kanchananukroh@kn.ac.th


สารสนเทศ ระบบ


เว็บ KNKN-CHANNEL

ช่องวิดีโอยูทูปโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

KN-PHOTO

ติดตามข่าวสาร และภาพกิจกรรมต่างๆ รอบรั้วกาญจนานุเคราะห์ ได้แล้วที่นี่!


KN-PRonWEB

เว็บไซต์ลงทะเบียนขอลงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.kn.ac.th

KN-SCORE

เว็บไซต์บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ


KN-TRAINER

เว็บไซต์อบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์


*ระบบสารสนเทศ

-ระบบชุมนุม  (gg.gg/knclub)

-ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  (gg.gg/helpdesk_kn)

-ระบบลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน Internet (KN-WiFi)  (gg.gg/knwifi)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา (ICT)


KN WIFI

KN GUIDE BOOK


เว็บไซต์ครู


วิดีโอ YouTube