สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงิน ช่องทางการโอนผ่าน ATM
**กรุณายืนยันการโอนเงิน**
สำหรับผู้ที่นำใบชำระเงินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่ต้องยืนยัน