ผู้ปกครองชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นำใบชำระเงินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ได้ทุกสาขา ช่องทางนี้ทางเดียวนะค่ะ
https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWQzFhWnJqYmZCNDQ/view?usp=sharing