ผู้ปกครองชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นำใบชำระเงินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ได้ทุกสาขา ช่องทางนี้ทางเดียวนะค่ะ


https://sites.google.com/a/kn.ac.th/gfmis/thexm-2-pi-kar-suksa-2560/phakh-reiyn-thi-1-2561  


https://drive.google.com/file/d/0B-fX8ENWVtIWQzFhWnJqYmZCNDQ/view?usp=sharing