Vapen i lager

Välkommen till vårt vapenlager. Här kan du titta runt bland våra aktuella artiklar i lager.

Maila eller ring om du är intresserad av någon produkt.

Roos Vapen

Vapnen graderas efter skick i en femgradig

skala, där 5 motsvarar ett mycket gott skick

(alternativt ett nytt vapen), och 1 motsvarar

ett bättre begagnat bruksskick.

https://sites.google.com/a/kmroos.se/gun/home/dubbelstudsare
Hagelvapen
Kombi & Drillingar