แบบฟอร์ม

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 เม.ย. 2559 23:43 wichai ployprasert
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  33 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 เม.ย. 2559 23:43 wichai ployprasert
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบใบลาพักผ่อน  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 เม.ย. 2559 23:42 wichai ployprasert
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ระเบียบการลา [ใหม่]  496 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ส.ค. 2559 22:56 wichai ployprasert
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ใบลาแบบอื่น ๆ  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 เม.ย. 2559 23:42 wichai ployprasert