.


 กิจกรรมขยายเครือข่ายและพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการโรงเรียนสีขาวฯ

          กิจกรรมขยายเครือข่ายและพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระหว่างโรงเรียนคลองหินพิทยาคมกับโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  สถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหลุมพอ  ในวันที่ 22  มกราคม  2560  ณ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม  และในวันดังกล่าวได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยโดยนักเรียนแกนนำของโรงเรียนคลองหินพิทยาคมร่วมกับนักเรียนแกนนำทั้ง 3 โรงเรียน

 

 
   
 
 
 
   

โรงเรียนคลองหินพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
นายสุขสันต์  ปราบปราม
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »