De Klinker is een moderne basisschool voor Daltononderwijs waar kinderen met plezier naar toe gaan. Op De Klinker bieden wij o.a. gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs en schenken extra aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het individuele kind en het samenwerken tussen kinderen. Aan de hand van taken leren kinderen hun werk te plannen en uit te voeren. Deze taken zijn afgestemd op de mogelijkheden en leerstijlen van de kinderen. Zo krijgen zij eigen verantwoordelijkheid voor hun werk, en daar zijn ze trots op. Deze verworven vaardigheden geven alle kinderen van De Klinker van de basisschool een belangrijke voorsprong in het voortgezet onderwijs. De leerlingen van De Klinker maken effectief gebruik van veel digitale hulpmiddelen. In de groepen 4 t/m 8 werken alle kinderen met een eigen Snappettablet voor de meeste kernvakken. O.a door directe feedback zijn de leerprestaties een stuk hoger.

Het ruime schoolgebouw biedt plaats aan 16 groepen leerlingen, lokalen voor peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang en een uitgebreide jeugdbibliotheek.

Klik op bovenstaande tabbladen of zie hieronder voor meer informatie en/of zie HIER onze flyer.


FACEBOOK EN TWITTER POSTS


Kalender ouder‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(s)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎/verzorger‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(s)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ Openbare Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam​​DIRECT CONTACT

School:

010-47095​01

Tussenschoolse opvang (TSO):

06-49752630

Voor- en naschoolse opvang (BSO Klinkerkids) en Peuterspeelzaal De Klinker:

06-4​8277489


AANMELDEN VOOR SCHOOL, PEUTERSPEELZAAL EN BSO

Maak HIER een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding. Dit is ook 's avonds mogelijk!

Heeft u al een keuze voor onze school gemaakt?

U kunt dan het ONLINE FORMULIER invullen.

Klik HIER voor inschrijven peuterspeelzaal De Klinker (2,5-4 jaar)

Klik HIER voor inschrijven Buitenschoolse Opvang KlinkerKids (4-13 jaar)


https://talk.parro.com

DE KLINKER IN BEELD


De Klinker is een Daltonschool.
Zie de video van de Nederlandse Daltonvereniging.


De Klinker is een openbare school. 
Zie ook de video van de Vereniging Openbaar Onderwijs


LAATSTE NIEUWS

Nieuwsbrief De Klinker​​

Aanmelden NieuwsbriefM​UZIEKLES OP DE KLINKER


KOMKIDS

Onze partner in De Klinker voor de peuterspeelzaal en de voor-, tussen- en naschoolse opvang van onze leerlingen.​​​​​​​​


De Klinker werk samen met

voor kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis.

De Klinker gebruikt

https://nl.snappet.org/

tablets in groep 4-8 voor hoge leerresultatenKLINKERJEUGDBIBLIOTHEEK

OPENINGSTIJDEN

buiten de schooltijden


Sponsor gratis De Klinker bij 

uw aankopen op het internet!


De Klinker is
Wij nemen deel aan het maatschappelijke
zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling
en dagbehandeling in het Franciscus Gasthuis en Vlietland
te Schiedam en Rotterdam.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen
die opgenomen of behandeld worden
in het Franciscus Gasthuis en Vlietland gratis
Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

Onderwijsnieuws