Justere gir

Mange leverer inn sykkelen på verksted for å justere girene hvilket i de fleste tilfeller er helt unødvendig. Dersom man skal skifte deler eller er usikker på om delene bør skiftes så kan det være fornuftig å levere inn sykkelen til fagpersonell, men ikke for en girjustering. Det er like enkelt som å lage middag - du må bare bruke et par timer på å lære det.

Det beste er å sette sykkelen i et stativ eller henge den i opp slik at du kan rotere pedalene mens du justerer. (Ikke sett den på hodet - det blir bak frem og bare feil!!)


Justering av giret bak.
Her er det kun 3 skruer som man normalt justerer på. 2 av de er kun for min og maks posisjon opp og ned. Når disse er satt så skal man ikke røre de. Den siste sitter gjerne på inngangen til girwiren bak på giret eller oppe ved styret som i dette tilfellet for Shimano XTR.

Prinsippet for justering kan enkelt deles i 3 faser:

1. Slakk på posisjonsskuene bak merket L og H
2. Juster på wirestrammeskruen bak eller oppe ved girskifter
3. Etterjuster posisjonsskuene slik at ikke kjedet drar seg utenfor siste gir oppe og nede.

Når giret er riktig justert skal det skifte perfekt mellom alle gir opp og ned med ett trykk på girskifteren.1. Slakk posisjonsskruene merket L og H.
Her kan man begynne med den skruen som vanligvis sitter nederst. Denne er merket H (High gear = høy hastighet) - den setter maks posisjon for bakveksleren mot tyngre gir- dvs til høyre sett bakfra. Før vi justerer giret så er det lurt å slakke denne ved å skru skuen opp = mot urviseren.

Tilsvarende skal du gjøre ved å gire opp på det letteste giret bak og skru på skuen merket L mot urviseren slik at den ikke påvriker girjusteringen. 

Dersom denne settes for stram så får du ikke giret på det letteste giret. Den skal settes slik at man ikke klarer å dra giret lenger til venstre enn maks slik at ikke kjedet hopper på innsiden av kasetten. 

2. Justering av girwire 
Hele prinsippet med å justere wireskruen er å flytte selve girstrømpen lenger ut / inn og derved forlenge eller forkorte avstanden mellom skifter og girveksler. Når avstanden øker så strammes girwire. Med mindre det har skjedd en tidligere feiljustering eller man har skiftet girwire så skal det ikke være nøvendig å løsne girwire og feste denne på nyttSett sykkelen i det tyngste giret bak og skrur på skruen mot urviseren helt til man hører at giret begynner å skifte mot ett lettere gir. Du kan da se at kjedet begynner å klatre opp på neste tannhjul bak. Deretter kan du dreie justeringskruen mot høyre (med urtviser) til den begynner å klatre opp på det minste hjulet. Stopp før den klatrer over og blir liggende utenfor tannhjulet. Så dreier du tilbake til kjedet går fint uten noen ulyd. 


Det er også greit å sikte bakfra og se at girveksleren ligger i sentrum av det tannhjulet den skal ligge på. 
Giret skal skifte perfekt mellom alle tannhjulene ved ett trykk på girveksleren - dette gjelder begge veier.

3. Etterjustering av posisjonsskruer
Still inn posisjonsskruene H og L slik at kjedet ikke kan klatre over hhv minste (tyngste) og største (letteste) tannhjul på kasetten.


Justering av giret foran.
Det er samme prinsippet foran ved at man har 2 posisjonsskruer som setter maks utslag i begge retninger. Det er likevel en ting vi skal sjekke foran før vi starter justeringen og det er kjedeførerens posisjon. 

Denne sitter utsatt til og kan ofte forskyve seg litt ved at den dreies litt for langt inn eller ut fra ramma. Sjekk at denne ligger parallell til kjedet før du starter justering. Er den skjev må man løsne festeskruen litt ( i dette tilfellet er den klemt rundt rammerøret) og vri den på plass før man starter justeringen.

Skruen H  går mot posisjonen ved det store drevet og L mot det minste drevet.  Dreier man H for langt til høyre så vil kjedet falle av drevet på utsiden og motsatt på innsiden ved feilstilling av skriuen merket L. Slakk både skuen H og L så mye at du kan få kjedet tilstrekkelig begge veier. Deretter justerer du med wireskruen oppe på styret (venstre side) slik at den skifter greit begge veier uten å klatre over drevet på ut eller innsiden. Til slutt strammer du maks og min posisjonene H og L slik at du unngår å dra kjedet av drevet. Skru inn med urviseren til du hører at kjedeførerren begynner å skrape inntil kjedet og så dreier du litt tilbake.

Tilsvarende setter du den i laveste giret  foran og skruer til skruen merket L (Low) og gjøre det samme her.